Żywe ściany zewnętrzne

efektywnie poprawiają bioróżnorodność
i jakość powietrza

Rozwiązywanie problemów regulacyjnych dzięki ekologicznym żywym ścianom.

Żywe zielone ściany budynku parkingu

Korzyści z zewnętrznych żywych ścian

Regulacje i planowanie

Żywe ściany mogą pomóc w spełnianiu wymagań regulacyjnych dotyczących zielonej infrastruktury, m.in. dot. powierzchni biologicznie czynnych.

Bioróżnorodność

Przynieś znaczącą bioróżnorodność dzięki rodzimym nasadzeniom i odmianom, które zapewniają źródła nektaru dla owadów. Rośliny są dostosowywane specjalnie do celów projektu.

Oczyszczanie powietrza

Rośliny oczyszczają powietrze w procesie fotosyntezy, podczas gdy gleba pomaga w wychwytywaniu cząstek stałych. Elastyczność w doborze roślin daje nam maksymalne możliwości doboru gatunków, które posiadają właściwości oczyszczające powietrze.

Wartość inwestycji

Biofilia udowadnia, że ​​ludzi przyciągają przestrzenie o cechach naturalnych, co z kolei zwraca wartość inwestycji i stwarza większe możliwości inwestycyjne w przyszłości.

Czy wiesz, że 1 m² okrywy roślinnej zatrzymuje 130 g kurzu rocznie?

ANS Rozwiązania zewnętrzne – przewodnik po produktach 2022

Zobacz specyfikację

Dlaczego żywe ściany?

Większa bioróżnorodność

Korzystanie z naturalnego podłoża oznacza większą elastyczność w doborze roślin, uwzględniając rodzime gatunki, sadzenie zapylaczy oraz źródeł nektaru. Stwarza to siedlisko dla pszczół, ziemikowatych owadów i zachęca do naturalnej kolonizacji.

Gęste pokrycie i elastyczność projektowania

Nasz system modułowy daje nam ogromne możliwości kreatywnego projektowania i zapewnia gęste pokrycie 96 roślin na m2. Zaprojektowany, aby umożliwić migrację korzeni, oznacza to, że rośliny mogą zdrowo rosnąć z dłuższą żywotnością.

Najwyższa odporność ogniowa

Osiągnęliśmy najwyższą możliwą odporność ogniową dla żywej ściany, co oznacza, że nasz system żywych ścian może być zintegrowany z prawie wszystkimi budynkami. Zajrzyj do naszego poradnika w dziale Raporty, dzięki któremu przepisy dotyczące ognia i zieleni są dużo bardziej przejrzyste.

Okładzina przeciwdeszczowa

Mocowana do konstrukcji ściana ANS Living Wall może być używana jako alternatywna okładzina przeciwdeszczowa. Zintegrowana z budową i zmniejszająca koszty podwojenia materiałów elewacyjnych.

MGNT© Green Facedes 2022