Żywe ściany i fasady budynków

Kalkulator środowiskowy

Dzięki kalkulatorowi zysków środowiskowych w łatwy sposób obliczysz  pozytywny wpływ instalacji zielonej ściany ANS na środowisko.

MGNT© Green for Fun 2022